Nemzeti konz csaladok 1200x150

Bejelentkezés
Frissítve: 2018 Dec 11, 11:58

Sulyok József: 1956 Forradalmi Napok - Bevezető helyett

SULYOK JÓZSEF: 1956 FORRADALMI NAPOK VÁSÁROSNAMÉNY  SZTÁLIN UTCA 49

Bevezető helyett

1. Képeslap

Amikor elolvastam Dr. Dikán Nóra: - Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai a vásárosnaményi járásban, - című kötetét, akkor döbbentem rá, hogy tudtommal senki sem tárta fel, (még részben sem), a Vásárosnaményban történt eseményeket, a rendkívüli napokban kialakult emberi viselkedéseket, viszonyokat. Vettem tehát a bátorságot és emlékeimben kutatva, írásba rögzítettem mind azt amit gyerek-fejjel átéltem, vagy megismertem.

Azt szokták mondani, hogy aki távolra kerül életét jelentősen meghatározó, kedves környezetétől, abban hatványozottabban törnek fel az emlékek. Sorsom, nagyon régen elterelt ifjúságom szeretett színterétől, Vásárosnaménytól, de el nem tudott taszítani a bennem mélyen rögzült emlékektől. Ezeket a megtörtént eseményeket, emlékeket taglalja írásom első része.

A vásárosnaményi járásban történt, forradalom utáni megtorlásokról írott dokumentumkötet a bírósági, rendőrségi, ügyészségi és hivatali döntések gyűjteménye. Ezek csak részben tűnnek megalapozottaknak, hiszen egyrészt a számonkérések, tanúvallomások, bizonyítások során, - az enyhébb büntetések reményében, - működtek a természetes, önvédelmi reflexek.

Másrészt a lelki és testi sérelmeket érdemmel, vagy érdemtelenül elszenvedők tanúvallomásaiban pedig nem egyszer kiérezhető a bosszúállás szándéka, a súlyosabb büntetések iránti vágy. Erről a ma már talán jelentéktelennek tűnő, de az akkori időkben főbenjáró bűnnek kikiáltott eseményekről készült, eredeti vallomásokat tartalmazó iratokat, írásom harmadik részében mutatom be.

Követem az alapdokumentumban használt gyakorlatot, és a tanúvallomást tevők vezetéknevének csak a kezdő betűjét rögzítem.

Teszem ezt a ma még élő, de akkor tanúskodók, valamint az azóta elhunytak utódainak esetleges érzékenysége miatt.

2. KönyvborítóA vásárosnaményi járás 1956-os dokumentum könyve

Kivételt a Járási Nemzeti Bizottság küldötteivel, és tisztségre megválasztott személyeivel teszek, hiszen Ők akkor, 1956 októberében, egy diktatúrába hajló rendszer ellen, máig ható bátorságról tettek tanúbizonyságot az ország és a településeik érdekében.

Kellett a kiállásban a bátorság, néha a vakmerőség, hiszen Vásárosnamény, a szovjet határ közelsége miatt speciális helyzetben volt. Az első járási székhely volt, amit a Beregszász felől beözönlő szovjet csapatok, stratégiai okokból nem csak átjártak, meg is szálltak.

Ezért olyan tragikus és egyedi események színtere volt, amelyet a történelmi feledés homályába engedni bűn volna. Másrészt bennem, egy történelemre, történésekre, anekdotákra nagyon is fogékony, 9-10 éves gyerekben tisztán, és mélyen rögzült minden átélt, vagy az akkori felnőttek által elmondott történet. Kényszert éreztem a korabeli események közreadására. Az utókorra bízom, ítélje meg kik voltak a részvevők közül forradalmárok, hősök, változást akarók, utólag ártatlan szenvedők.

Végezetül az a remény is vezette ceruzámat az általam ismert forradalmi és egyéb események leírásakor, - amelyek jelentős részében családi kötődés is van, - hogy mások is veszik a fáradságot és egy-két emlékkel gazdagítják, színesítik, vagy árnyalják a vásárosnaményi forradalmi történéseket.

A könyörtelen idő halad, a hatvan esztendő, emberi léptékkel mérve nagyon nagy idő. A település életében 1956/1957 években aktívan tevékenykedők és a tiszta emlékekkel rendelkezők ma már hetvenes, nyolcvanas éveiket tapossák. Sok szereplő, már eltávozott közülünk. A még élők emlékeit jó lenne megismerni és megőrizni.

Sulyok József

0.logo2

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja!