Nemzeti konz csaladok 1200x150

Bejelentkezés
Frissítve: 2018 Dec 10, 20:14

Múzeumok és tájházak

Kerékpárúton a Tisza mentén: Nagyar kastélyai

HUN Nagyar COA

Nagyar történetének kezdetei a kora Árpád-korig nyúlnak vissza, amiről a község ősi helynevei, valamint a szántások alkalmával napjainkban is felszínre kerülő cserépedény-darabok tanúskodnak.
Első lakosai a magyarokon kívül törökös nyelvű és etnikumú besenyők, valamint szlávok voltak.A múltből megmaradt előzményének az 1181. évből származó cégényi monostor határleírásában a Tisza és Túr torkolatánál említett Koncs nevű helyet tekinthetjük.

Kerékpárúton a Tisza mentén: Tivadar, kis falu nagy kincsekkel

Tivadar cimereTivadar nevét hallva mindenki a nagy homokos tiszapartra, és a mellette kialakított üdölőközpontra gondol. Nem is gondolná az ember hogy ez a 230 lakosú kisfalu micsoda kincseket rejt.

A község neve 1332-ben, a pápai tizedjegyzékben tűnik fel, papja tizedet nem fizetett. 1343-ban idevaló nemes nevében szerepel.

Kerékpárúton a Tisza mentén: Gulács, az őskori település

Gulacs cimerGulács település helye már az őskorban is lakott volt. Erről tanúskodnak régészeti leletei, az őskori urnákban gyakran találtak aranykarikákat nagy mennyiségben.

Gulács neve először 1327-ben Károly Róbert király uralkodása idején a Zichy grófi család levelezésében kerül említésre.

Kerékpárúton a Tisza mentén: Gergelyi - Jánd

atlantika vizividampark 2A Gergelyugornyai hídtól tovább kerekezve pár száz méterre érjük el a tiszai strandlejárót. Ha balra fordulunk megláthatjuk az Atlantika vízividámparkot. Vásárosnamény valamikori kétmedencés termálfürdőjét az új tulajdonos az elmúlt pár évben lépésről lépésre fejlesztette, és többcsúszdás, hullámmedencés szórakoztatóközponttá változtatta.

Kerékpárúton a Tisza mentén: Gergelyiugornya I.rész

regi hidTiszaszalka felől a töltésen lévő kerékpárúton először Ugornyára érkezünk, majd a futbalpálya után Gergelyibe.
Gergelyiugornya 1969-ig önálló beregi település a Tisza jobb partján, Gergelyi és Ugornya községeket 1939-ben Gergelyiugornya néven egyesítették.

Kerékpárúton a Tisza mentén: Negyedik megálló Tiszavid

TiszavidTiszavid, a Tisza jobb partján lévő település alapítója a szájhagyomány szerint Keled fia Vid, Salamon király álnok tanácsadója lett volna; annyi bizonyos, hogy a 13. században a Gutkeledtől származott Várdai család birtokolta. Ebben a században már előkelő helység (villa) volt.

Kerékpárúton a Tisza mentén: Harmadik megálló Tiszaadony

komp

Tiszakerecsenyből a Tisza töltése tetején vezető kerékpárúton az Apáti révlejárónál érkezünk meg a környék egyik legrégebbi településére, Tiszaadonyba.
Első írásos formája „ODON” amely név az ismeretlen származású ősi magyar személynévből való. 

Kerékpárúton a Tisza mentén: Mátyus, az első megálló

matyus cimerNeve a régies magyar Matheus, Mátyus személynévből keletkezett, a XII. században Beth, másképp Betke Mátyusról nevezhették el.
A középkorban jelentőségét a körülötte lévő makkos erdő adta, az erdő használatáért a falut akkoriban birtokoló Lövey és Lónyay család perre is ment egymással.

Kerékpárúton a Tisza mentén:. Lónya

Lonya cimer

A néphit szerint Lónya települést pásztorok és fafaragók alapították, 1270-ben először említették "Lonya"-t,
A Lónya szó őseinknél keresztnév lehetett, mert egy 1245. évi adománylevélben azt olvashatjuk, hogy IV. Béla király Lónyának és fiának, Györgynek, valamint az ő fiának, Lászlónak birtokot adományozott.

NMF MobFiz AUTOPALYA 700x700

Nemzeti konz csaladok 700x700