Nemzeti konz csaladok 1200x150

Bejelentkezés
Frissítve: 2018 Dec 10, 20:14

Kerékpárúton a Tisza mentén: Negyedik megálló Tiszavid

TiszavidTiszavid, a Tisza jobb partján lévő település alapítója a szájhagyomány szerint Keled fia Vid, Salamon király álnok tanácsadója lett volna; annyi bizonyos, hogy a 13. században a Gutkeledtől származott Várdai család birtokolta. Ebben a században már előkelő helység (villa) volt.

A 14. században Vidtelkének is nevezték, s akkor a Butykai, Agárdi és Pán családok birták. 1381-ben megvették Semjéni Mihály, és Ubol, Peliskei Mikch, Ákos Mester és Jakabtól 100 frtért az itteni rév és vámjoggal együtt.

nepi Rakoczi u 2 1929a1566-ban a tatárok második alkalommal is elpusztították.

A helybeli protestáns hitközség 1645-ben Tiszaszalka fiókegyháza volt, 1736-ban lett anyagyülekezetté. Anyakönyve 1763-tól kezdődik. Paticsos fallal épült templomának eredetére Lehoczky szerint nem emlékeznek a legöregebbek sem.

Egyik egyházi aranyozott ezüst áldozó poharán ez a felirat olvasható:„néhai Tekin-tetes: N: Lónyay Gábor: Uram meghagyatott özvegye Tekintetes: T. N. Guti Erzsébet adta a Vidi templomhoz: Isten: dicsőségére: Anno: 1710.”

Eszerint a fatalpon nyugvó fatornyos temploutcam már akkor megvolt, sőt 1808-ban az utca közepén állt.

Oskolatanítója volt 1833-ban Gyimothi József, addig a pap foglakozott a gyermekek oktatásával is.

1812-ben új templomot építettek, de ez 12 év múlva összeomlott, emiatt bezárták és az egyház új templomot emeltetett.

A feljegyzések szerint 1821-ben a torony építésére pénzt gyűjtöttek, vagyis addigra az is elpusztulhatott. 1860-ban új templom építésébe fogtak, amely 1873-ra el is készült, de a berendezése még 1883-ban is tartott.

ref1Az 1860-as években épült református templom tornya nem sokkal később ledőlt, s a megrongálódott épület helyén emelték a ma is látható templomot. Az új, eklektikus stílusú templomot 1913-ban adták át Leskó János királyhelmeci építőmester tervei szerint. A ma is meglévő parókia 1886-ban épült. 

Mivel a környékbeli földek megfeleltek a cirok termesztésére, a faluban még dolgoznak seprűkészítő mesterek. 2013-ban első alkalommal rendezték itt meg a Tiszavidi Cirokfesztivált, az önkormányzat a meghívandó fellépőkről konzultálva a falu lakosságával nagyszerü, jó hangulatu falusi bulit hozott össze.

NMF MobFiz AUTOPALYA 700x700

Nemzeti konz csaladok 700x700