anigif

Bejelentkezés
Frissítve: 2017 Jul 20, 16:33

Városaink története

Petőfi Sándor Nagyarban

Petőfi Sándor 1846 nyarán költőbarátja, a későbbi márciusi ifjú, Obernyik Károly bíztatására Szatmár megyei körútra indult. Feltehetően őáltala ismerkedett meg közelebbről a majdan a Himnusz költőjének sírját is felkereső Petőfi a (szatmár) csekei Kende Lajossal, illetve Luby Zsigmonddal, Kende Lajos nagyari unokatestvérével. Petőfi Sándor és Luby Zsigmond között azonnal barátság szövődött.

Nagyari Galeria 011

Vaja - Az Ősi Város

Az írott források egy 1280 körül kelt oklevélben említik először, amikor IV. (Kun) László király a Szatmár-megyei Vaja (Woya) földjéből az örökös nélkül elhalt Bonyka fia Ivánka részét Máté fia Gábornak és Asteus fia Miklósnak adományozta. A többi vajai nemes ez ellen tiltakozott. A királynak az volt a kikötése, hogy az adományozott föld határait ne a vajai nemesek jelenlétében járják meg, hanem más szomszédokkal.

A későbbi Vay nevet viselő családelső ősét 1312-ben említik a források. A középkor századaiban a Vay család ősi fészkeként hallunk a nagyközségről. A főnemesi család a település földbirtokosa volt; valószínű, hogy a község neve után vették fel a családnevet. A család leszármazottjai egészen az 1944. őszéig éltek Vaján, a kastélyban.

titusz

Lónyai református templom

DSC00138

A beregi Tiszahát méltán sokat emlegetett műemléke a 13. században emelt lónyai templom, amely a mellette álló fatoronnyal a beregi tájegység ékessége.

A templom terméskő alapozású, falai téglából épültek. Északi oldalán valaha sekrestye állt, amely alapját a feltárások során visszaépítették. A 13. században épült templom feltételezhetően ugyanazon műhely munkája, amelynek a környék középkori templomait (Csaroda, Márokpapi, Vámosatya) is tartoznak. Átépítésekre a 14-15. század során sor került, de ezek nem voltak jelentősek, így a templom megőrizte eredeti középkori stílusjegyeit.

A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium története

A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Városunkban 1952 óta működik a felsőfokú ismeretek megszerzésére előkészítő gimnázium.

gimikep

Nincsenek középszintű oktatásunknak évszázados hagyományai, hiszen az egykori Bereg vármegye tehetséges fiataljai a közeli megyeszékhely, Beregszász nagy múltú iskoláiban lelhettek rá tudást adó alma materükre.

március 27 - II Rákóczi Ferenc születésnapja

RÁKÓCZI FERENC, II (Borsi, 1676. márc. 27. – Rodostó [Törökország], 1735. ápr. 8.): író, államférfi, hadvezér.

rakoczi

I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia. Mostohaapja, Thököly Imre mellett korán megismerte a tábori életet. 1694-ben nagykorúsították; júniusban beiktatták Sáros megye örökös főispáni tisztébe. 1701. április 18-án összeesküvés vádjával letartóztatták, Bécsújhelyre vitték. A vérpad elől megszökött és lengyel földre menekült.

Esze Tamás, a talpasok vezére

- Szabolcs-Szatmár megyei népmondák nyomán -

Tarpán, a falu Kandia nevű részében lakott Esze Tamás, Rákóczi jobbágya. Hogy a családja sorsán könnyítsen, sót vásárolt, ökrös szekéren fuvarozta mindenfelé, azzal kereskedett. Ahogy az országot járta, mindenütt csak nyomorúságot látott, panaszt hallott: a föld népe nem élhetett az idegen zsoldosok rablásai, a tisztviselők dézsmálásai miatt.

esze

Ősi Magyar monda: Melóta

Az Etelközből megindult magyarok útjukba ejtették Halocsot, melynek ura gazdagon megvendégelte őket. Kezesül, Tuszol leányát Mélótát is a magyarokra bízta, akinek jegyese Borzsova várának ura, Zengor volt. őseink a Kárpátokon átjutva a kezeseket visszaküldték, de időközben Álmos unokája, Béla halálosan beleszeretett Mélótába.

arpad